پادری آلومینیومی پرتردد

پادری آلومینیومی دو سانتی آلومینیومی و موکت

معرفی پادری آلومینیومی دوسانتی

پادری آلومینومی دو سانتی با اسکلت تمام آلومینیومی مناسب برای فضا های تردد متوسط رو به بالا میباشد .
این نوع پادری ها که به پادری آلومینیومی تردد بالا معرفی میشوند برای هم  فضا های داخلی و فضای خارجی با رویه لاستیکی مناسب میباشد  .

موارد استفاده

ارتفاع این نوع پادری آلومینیومی دو سانت بوده و پیشنهاد میشود در هنگام کف سازی نصب پادری آلومینیومی مناسب را پیش بینی و فضای مناسب را تعبیه کرده تا بصورت توکار استفاده شود ، البته در مدل رو کار این پادری آلومینیومی پروفیل های شیبداری برای دور پادری طراحی شده تا پادری را حفظ و از پاگیر بودن آنها بکاهد .

 

مزایا

با توجه به طراحی این نوع از پادری آلومینیومی میتوان دوام بالای آن پادری ها در تردد های بالا ، خاک گیری بیشتر و کارای بالای این نوع از پادری آلومینیومی را نصب به سایر مدل ها ذکر کرد .

مشخصات فنی
گروه 300
جنس آلومینیوم
جنس رویه موکت و یا لاستیک
میزان تردد تا 2000 نفر در روز
نقشه فنی
ناحیه خالی. برای اضافه کردن محتوا، صفحه را ویرایش کنید.
رنگ بندی
ناحیه خالی. برای اضافه کردن محتوا، صفحه را ویرایش کنید.